Pessebre vivent-2000

La Llacuna


1. La visita a santa Isabel
2. La cistelleria
3. L'Anunciació als pastors
4. Les rentadores
5. El Naixement
6. El mercat
7. Els dimonis
8. La casa de pagès
9. Jesús a la fusteria

I a més...