Pessebre vivent'02

La Llacuna


1. La visita a santa Isabel
2. La cistelleria
3. L'Anunciació als pastors
4. Les rentadores
5. El Naixement
6. El mercat
7. Els dimonis
8. El picapedrer
9. La casa de pagès
10. Jesús a la fusteria
11. La posada
12. La ferreria

I a més...