Pessebre vivent'07

La Llacuna


Fotografies

1. Els dimonis
2. L'escriba

3. El mercat

4. El caganer

5. La fleca

6. La posada
7. El rondallaire
8. La visita a santa Isabel

9. La fusteria

10. La casa de pagès

11. El picapedrer

12. L'anunciació als pastors
13. El trull

14. El Naixement

15. Les rentadores
16. L'escrivent
17. La fugida a Egipte
18. La cistelleria
19. Els astròlegs
20. El terrissaire

I a més...