Pessebre vivent'08

La Llacuna


Fotografies

1. Els dimonis
2. La remeiera

3. El mercat

4. El caganer

5. La fleca

6. La posada
7. El rondallaire
8. La visita a santa Isabel

9. La fusteria

10. La casa de pagès

11. El picapedrer

12. L'anunciació als pastors
13. El mercat
14. Les teixidores i tintoreres

15. El Naixement

16. Les rentadores
17. L'escrivent
18. El trull
19. La cistelleria
20. Els astròlegs
21. El terrissaire

I a més...