.
 
 
 
   
 

El pessebre de l'any 2009 fou l'últim. Davant la manca del personal necessari per a una bona marxa de l'esdeveniment es va considerar convenient no organitzar-lo, esperant que es pugui tornar a fer en un futur no gaire llunyà.

Moltes gràcies a tots els que, d'una manera o altra, hi heu participat al llarg d'aquests anys!

 
HTML 4.0