Pessebre vivent de la Llacuna

Preparatius


Any 2004

Any 2006

Any 2009